Είμαστε η Efergy!

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μειώσετε το κόστος του ηλεκτρικού σας!

Επικοινωνία:  Efergy Hellas Ι.Κ.Ε., Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο, Κτήριο Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τ.Κ. 546 27, Τ. +30 2310 535 577, F. +30 2310 535597