Υψηλή δυναμική για διάκριση στη Προμήθεια Ενέργειας

Αξιολογώντας τη δυναμική που προσφέρουν οι μετρητές ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, πολλές μεγάλες Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως η EDF, Endesaκαι British Gas, προσφέρουν σήμερα στους πελάτες τους μετρητές ενέργειας, μέσω διαφόρων προγραμμάτων ως ένα τρόπο να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων αλλά και να βελτιώσουν την εταιρική τους εικόνα, δείχνοντας στο πελάτη πόσο σημαντικό είναι για αυτές η εξοικονόμηση χρημάτων των καταναλωτών. Οι κομψοί και χαμηλού κόστους ασύρματοι μετρητές ενέργειας που παράγουμε είναι η ιδανική, οικονομική λύση για τους πελάτες σας, βοηθώντας σας να πετύχετε τους στόχους της ενεργειακής σας απόδοσης αλλά και να δείξετε στους πελάτες σας ότι φροντίζετε για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενημέρωση κατανάλωσης ρεύματος σε kWh, Κόστος και CO2 σε πραγματικό χρόνο!

Οι μετρητές ενέργειας μας βοηθούν τους καταναλωτές να γνωρίζουν κάθε στιγμή τη κατανάλωση του ηλεκτρικού τους.  Είναι απλές συσκευές χειρός ή επιτραπέζιες, και ενημερώνουν το χρήστη για την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας τους σε πραγματικό χρόνο. Στο μετρητή εμφανίζονται πληροφορίες στη βασική μονάδα μέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος (kWh), κόστος (€) και εκπομπές ρύπων (kgCO2). Πρόσθετες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται, όπως ενδείξεις συνολικής ημερήσιας, εβδομαδιαίας και μηνιαίας κατανάλωσης, ηχητική ειδοποίηση υπέρβασης μέγιστου ορίου χρήσης και άλλες.

Το κύριο πλεονέκτημα χρήση των μετρητών ενέργειας είναι ότι βοηθούν το καταναλωτή να ενημερωθεί άμεσα για το κόστος χρήσης του ηλεκτρικού με σκοπό τη μείωση αυτού έως και 20%.

Η χρήση των μετρητών ενέργειας δεν προορίζεται για αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή ρεύματος, αλλά προσδιορίζει με μεγάλη ακρίβεια τη χρήση και το κόστος της κατανάλωσης του ηλεκτρικού σας ρεύματος.

« Δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό που δεν μπορείς να μετρήσεις »

dividerdivider

Μελέτες για την Αποτελεσματικότητα Παρακολούθησης Ενέργειας

Κατά τη περίοδο των τελευταίων 5 ετών, έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες και μελέτες από κυβερνήσεις, προμηθευτές ενέργειας και Πανεπιστήμια σχετικά με την αποτελεσματικότητας της παρακολούθηση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Οι μελέτες που έγιναν στην Αγγλία, Αυστραλία Αμερική και Καναδά, οι οποίες ποικίλουν σε σχέση με τα κριτήρια και το πεδίο εφαρμογής, όλες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι χρήστες που παρακολουθούσαν την ενέργειάς τους σε πραγματικό χρόνο κατανάλωναν λιγότερο ρεύμα.

Για παράδειγμα, το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Αλλαγής Sarah Darby (2006) απέδειξε ότι απλά και μόνο με τη πληροφόρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο (στιγμιαία ένδειξη κατανάλωσης) επετεύχθη μείωση αυτής από 5-15%.

Μια άλλη μελέτη, αυτή από το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ενεργειακών Υπηρεσιών (AESP) το 2008, έδειξε ότι οικογένειες στο Καναδά κατάφεραν να μειώσουν τις ετήσιες ενεργειακές τους δαπάνες κατά 18% μέσο όρο. Η μελέτη αυτή μάλιστα έρχεται να ενισχύσει, αλλά και να επικυρώσει ακόμα περισσότερο την έρευνα γύρω από την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, που έχει ως σκοπό την μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

Επίσης, από το πιλοτικό πρόγραμμα που διεξήχθη στο Σαμπαντέλ της Ισπανίας (2010) απεδείχθη ότι στις οικίες που χρησιμοποιήθηκαν οι μετρητές μας κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, σημειώθηκε μείωση κατανάλωσης κατά 11,8% σε εβδομαδιαία βάση, συγκρίνοντας τις πρώτες με τις τελευταίες βδομάδες του προγράμματος. Σε μηνιαία, δε, βάση παρατηρήθηκε ότι η μείωση αυτή ανερχόταν στο 14,3%. Η εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών ρύπων CO2 για όλα τα 29 σπίτια που συμμετείχαν ανερχόταν στους 4,1 τόνους, με αναμενόμενη ετήσια μείωση έως το 2020 στους 180,6 τόνους.

Η παραπάνω αναφορά είναι ένα από τα χιλιάδες σχόλια που καταγράφηκαν από διάφορες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

4 Βασικά Στοιχεία πίσω από την Εφαρμογή της Παρακολούθησης Ενέργειας σε Πραγματικό Χρόνο

Η μαζική χρήση των μετρητών παρακολούθησης ενέργειας από προμηθευτές ενέργειας είναι μέχρι σήμερα ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη στην Αγγλία, Αμερική, Καναδά, Ισπανία και Αυστραλία, αναφέροντας μερικές χώρες εφαρμογής. Όλες οι Εταιρίες στις χώρες αυτές είχαν τους παρακάτω κοινούς σκοπούς:

Μείωση

Αισθητή βελτίωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη παραγωγή ενέργειας

Ευαισθητοποίηση

Ο καταναλωτής γνωρίζει για πρώτη φορά τα οφέλει από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Έλεγχος

Προσφέρουν στο καταναλωτή τη γνώση αλλά και τα εργαλεία για να μετρήσει και να ελέγξει τη δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος

Όφελος

Μειώνεται αισθητά το φορτίο του δικτύου κατά τη περίοδο υψηλών καταναλώσεων

Οι Προτάσεις μας

Η Εταιρία μας έχει στη διάθεσή της αρκετές επιλογές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να προσθέσουν ιδιαίτερη αξία στην επιχείρησή σας, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά το μέγεθος και την εμπιστοσύνη των πελατών σας.  Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές από τις ιδέες μας.

1. Προσφορά Δωρεάν Μετρητών Ενέργειας στους Πελάτες σας

Ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ενέργειας στην Αγγλίας, πρόσφατα αγόρασε πάνω από 50.000 μετρητές efergy elite, με την επωνυμία της εταιρίας, και προωθήθηκαν δωρεάν σε πελάτες που επέλεγαν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα (συμβόλαιο) παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του προμηθευτή. Το εγχείρημα αυτό της Εταιρίας είχε ως σκοπό να ενισχύσει τη περιβαλλοντική συνείδηση του καταναλωτή, αλλά παράλληλα να ενισχύσει και την εικόνα της Εταιρίας μέσω των ΟΕΜ συσκευών μας στα λογότυπα της Εταιρίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απέδωσε ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα, και σήμερα σχεδόν όλες οι Αγγλικές Εταιρίες Προμήθειας Ηλεκτρικού προσφέρουν ήδη μετρητές ενέργειας στους πελάτες τους μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και προγραμμάτων τους. Έχουμε μάλιστα συνεργαστεί και με άλλους προμηθευτές ενέργειας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε παρόμοια κλίμακα, ο Δήμος της Σαμπαντέλ, στην Ισπανία, εκπόνησε ένα πρόγραμμα στο οποίο έδωσε 100 μετρητές μας σε αντίστοιχες οικίες, με σκοπό οι συμμετέχοντες να εξοικονομήσουν ενέργεια. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα απέδειξαν ότι υπήρξε τουλάχιστον κατά μέσο όρο 14% μείωση στη κατανάλωση ρεύματος.

Πιστεύουμε ότι τέτοια και άλλα παρόμοια προγράμματα μπορούν να αποφέρουν γρήγορα και χειροπιαστά αποτελέσματα τόσο για τους πελάτες όσο και για τις Εταιρίες. Για τους καταναλωτές, τα πλεονεκτήματα είναι άμεσα ορατά και από τη πρώτη μέρα χρήσης, ενώ οι Εταιρίες Προμήθειας βελτιώνουν σημαντικά την επαγγελματική τους εικόνα και παράλληλα δείχνουν στο καταναλωτή το ενδιαφέρον τους για τη προστασία του περιβάλλοντος. Προσφέροντας δωρεάν ένα μετρητή ενέργειας στους πελάτες σας είναι η καλύτερη και πιο οικονομική λύση για την ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και αύξηση της αναγνωσιμότητας και εμπορικότητας της Εταιρίας σας.

2. Χορηγία σε Οικίες και Μ.Μ.Ε. ενός Ενεργειακού Πακέτου

Το πρόγραμμα, που εκτελέσθηκε επιτυχώς στο Queensland της Αυστραλίας, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, με πάνω από 300.000 συμμετέχοντες, στους οποίους δόθηκε ένα συγκεκριμένο ενεργειακό πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων. Η efergy είναι υπερήφανη που συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα, με τον ασύρματο της μετρητή elite, μαζί με τα άλλα προϊόντα που χορηγήθηκαν στο πρόγραμμα αυτό, όπως λαμπτήρες φθορίου, ντους εξοικονόμησης νερού και ενεργειακή επιθεώρηση του χώρου με προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα απλό: Ένας ηλεκτρολόγος επισκέπτονταν το χώρο του συμμετέχοντος, και έπειτα από μια ενεργειακή επιθεώρηση, τοποθετούσε τα παραπάνω προϊόντα και υποδείκνυε στο καταναλωτή προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας που θα έπρεπε να ακολουθήσει. Ο πελάτης το μόνο που χρειαζόταν να κάνει είναι να παρατηρήσει την αυξομείωση του ρεύματος από τη χρήση των συσκευών του ώστε να μάθει το κόστος χρήσης αυτών. Το κόστος του προγράμματος ανέρχονταν στα 400 AU$, αλλά η συμμετοχή του πελάτη ήταν μόνο 50 AU$. Η διαφορά χρηματοδοτούνταν από τη κυβέρνηση του Queensland. Τα αποτελέσματα του προγράμματος έδειξαν ότι ο κάθε συμμετέχων είχε μείωση κατανάλωσης κατά 3,72 kWh/ημέρα, με συνολικό όφελος 1.395 kWh/χρόνο. Μέχρι το 2012, το πρόγραμμα απέφερε συνολικά μια μείωση στη κατανάλωση ενέργειας πάνω από 785 εκατομμύρια Kwh ανά έτος.

Τα νούμερα μιλάνε απλά από μόνα τους. Αυτά του τύπου τα προγράμματα μπορούν να προσφέρουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα με το συνδυασμό και άλλων προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας. Με ελάχιστες τροποποιήσεις, η efegry μπορεί να σας προσφέρει παρόμοια προϊόντα στο ελάχιστο κόστος με τη δική σας επωνυμία και λογότυπα. Είναι επίσης σημαντικό ότι η Εταιρία σας μπορεί παράλληλα να επωφεληθεί και από διάφορα Κρατικές ή και Ευρωπαϊκές χορηγίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τη μείωση των εκπομπών ρύπων που έχετε θέσει ή που σας επιβάλλουν.

3. Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας για Οικογένειες Χαμηλού Εισοδήματος

Ψάχνοντας συνεχώς για λύσεις και προτάσεις που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα από τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας τους, σκεφτόμαστε πως θα μπορούσαν τα προϊόντα μας να χρησιμοποιηθούν εκτός από τους καταναλωτές της μεσαίας τάξης αλλά και από αυτούς με χαμηλότερα εισοδήματα. Για το λόγο αυτό έχουμε ετοιμάσει μια ιδιαίτερα οικονομική λύση ώστε η Εταιρία σας να μπορεί να την εφαρμόσει σε αστικές τάξεις χαμηλού εισοδήματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια κάποιας τοπικής κοινότητας ή συνεταιρισμού (δημοτική επιχείρηση) η οποία θα μπορούσε π.χ. να δανείζει για μια περίοδο ενός έως τριών μηνών ένα μετρητή ή και σε συνδυασμό με άλλες συσκευές εξοικονόμησης ενέργεια, σε μια οικογένεια, και παράλληλα θα την ενημερώνει πως κάποιες μικρές αλλαγές στη καθημερινή χρήση του ρεύματος θα βοηθήσουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο το ηλεκτρικό τους. Επιπρόσθετα, τέτοιου είδους προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμβαδίζουν και με τη Παγκόσμια Πολιτική του Ο.Η.Ε., προσφέροντας στην Εταιρίας σας μεγαλύτερη αναγνώριση και αποδοχή από το κοινό, διαδίκτυο και μέσα μαζικής ενημέρωσης.